Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt!
home  |   contact  |   links

Groepen

Regio Z.O. Brabant

Vind je in de onderstaande lijst niet het onderwerp wat je zoekt, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder zoeken naar een groep die misschien wel bij je past. Er zijn ook altijd nieuwe groepen in oprichting die nog niet op de site staan. Op verzoek verzorgen wij een cursus ‘Opzet en begeleiden van groepen’, een cursus ‘Schrijven van persberichten’ en een groep waar begeleiders ervaringen kunnen uitwisselen.

Problematiek Omschrijving Naam/groep Locatie
Afasie Taalgroep voor mensen met CVA Samen Verder taalgroep Helmond
Agressie Gespreksgroep hoe om te gaan met agressie Agressie, en daarna? Eindhoven
Alcohol/Drugsververslaving Anonieme Alcoholisten/drugsverslaafden NA/AA Eindhoven
Alcoholverslaving Naasten van alcoholverslaafden Al-Anon Eindhoven
Alcoholverslaving Kinderen van alcoholverslaafden Alateen Eindhoven
Alcoholverslaving Volwassen kinderen van alcoholverslaafden ACA (Adult Children of Alcoholics) Eindhoven
Alcoholverslaving/drankproblemen Anonieme Alcoholisten Anonieme Alcoholisten AA Eindhoven
Alcoholverslaving/drankproblemen Anonieme Alcoholisten Anonieme Alcoholisten AA Helmond
Alcoholverslaving Anonieme Alcoholisten Internationaal AA int. Eindhoven
Alcolholverslaving Anonieme Alcoholisten voor Polen AA Polen Eindhoven
Astma, Bronchitis, Longemfyseem Patiënten Longfonds Eindhoven
Autisme stoornis Autistisch spectrum, diagnose 18jr. ASS Eindhoven
Autisme stoornis Mensen met probleem in autistisch spectrum Autoclub Eindhoven
Autisme stoornis Mannen, PDDNos en werk Helmond
Autisme stoornis Partners Laarbeek
Autisme stoornis Inlooppunt partners Helmond
Autisme stoornis Maandelijks inlooppunt Bergeijk
Borderline Mensen met borderline problematiek Creëer je eigen ruggensteun Eindhoven
Bipolaire Stoornis Lotgenoten manisch depressief Bipogroep Bergeijk
Bipolaire Stoornis Jongerengroep Bipogroep jongeren Bergeijk
Burn-out Mensen met een burn-out Zelfhulpgroep Vermoeide Held(inn)en Helmond
Burn-out Mannen met een burn-out Vermoeide helden 2013 Helmond
Burn-out Zelfhulpgroep voor mensen met langdurige stress Contactgroep Laarbeek Laarbeek
Eetstoornissen Voor mensen met een eetstoornis Eindhoven
Chronische pijn Mensen met chronische pijnen Stichting Pijn en Hoop Helmond
CVA Mensen met CVA en hun partners Samen verder Eindhoven
Contactgroep voor zelfhulpdeskundigen Groep voor begleiders van zelfhulpgroepen Eindhoven
Dementie Voor partners van partners met dementie Veldhoven
Depressie Mensen met depressieve Zelfhulpgroep Depressie Eindhoven
Depressie Mensen met depressieve Zelfhulpgroep Depressie Helmond
Depressie/sociale problemen Loopgroep Loopgroep De Oppeppers Eindhoven
Diverse problematiek Open Herstelgroep Mensen die willen leren van elkaars problemen Bergeijk
Doorwerkgroep Voor vrouwen na opname PTSS Eindhoven
Down-syndroom Naasten van mensen met downsyndroom Stichting Down’s syndroom Eindhoven
Drugsproblemen Volwassenen met drugsproblemen Narcotics Anonymous NA Volwassenen Eindhoven
Drugsproblemen Vrouwen met drugsproblemen NA vrouwen Eindhoven
Drugsproblemen Volwassenen met drugsproblemen Int. NA Volwassenen Internationaal Eindhoven
Dwangneurose Mensen met een dwangneurose Zelfhulpgroep Dwang Eindhoven
Eetstoornissen Mensen met een eetstoornis Stichting Eetstoornissen Eindhoven (SEE) Eindhoven
Eetstoornissen Naasten van mensen met een eetstoornis Eetstoornissen Helmond
Fobie en angst Mensen met een fobie en angstklachten Fobiegroep Eindhoven
Fibromyalgie Voor mensen met klachten rondom fibromyalgie Eersel
Gedrag/leerproblemen Ouders bespreken gedrag en leerproblemen Balans Eindhoven
Gedrag/leerproblemen Ouders bespreken gedrag en leerproblemen Balans Helmond
Gedrag/leerproblemen Ouders bespreken gedrag en leerproblemen Balans Helmond
Gedrag/leerproblemen Ouders bespreken gedrag en leerproblemen Balans Helmond
Geestelijke kwetsbaarheid Mensen met een geestelijke kwetsbaarheid Vrijdaggroep Eindhoven
Gokverslaving Gokverslaafden en hun naasten AGOG Eindhoven
Gokverslaving Gokverslaafden en hun naasten AGOG Helmond
GGZ nazorg Zelfhulpgroep voor nazorg GGZ clienten Eindhoven
Jeugdhulpverlening Jeugdproblematiek Stichting De Noodkreet Helmond
Herstelgroep Trauma PTSS, huiselijk geweld, sexueel misbruik, vrouwen Let it Be Eindhoven
Herstelgroep Trauma PTSS, huiselijk geweld, sexueel misbruik, jongeren Let it Be Eindhoven
Herstelgroep Trauma PTSS, huiselijk geweld, sexueel misbruik, mannen ZIJN Eindhoven
HIV en Aids Lotgenoten rondom HIV en Aids Posithive Dialoog Eindhoven
Homo- of bi- seksualiteit In relatie of gezin Vereniging Orpheus Eindhoven
Homo-, bi- en transseksualiteit Mannen en vrouwengroepen Stichting De Kringen Eindhoven Eindhoven
Hyperarousel Mensen met hyperarousel, stress, agressie HSA/PTSS Eindhoven
Iranese en Ghanese cultuur Vrouwen met Iraneese of Ghanese afkomst Vrouwengroep Eindhoven
Jeugdhulpverlening Mensen met kanker en hun naasten Stichting De Noodkreet Helmond
Kanker Mensen met kanker en hun naasten Inloophuis De Cirkel – Inloophuis De Eik Eindhoven
Kanker Vrouwen met Iraneese of Ghanese afkomst Inloophuis De Cirkel – Inloophuis De Eik Helmond
Koerdische vrouwengroep Vrouwen van Koerdische afkomst Vrouwengroep Eindhoven
Longaandoeningen Mensen met longaandoeningen Longfonds Eindhoven
Multiple Sclerose MS patienten en hun partners M.S. contactgroep Eindhoven
Multiple Sclerose MS patienten en hun partners M.S. contactgroep Helmond
Multiple Sclerose MS patienten en hun partners M.S. contactgroep Deurne
Manisch depressief (Bipolaire stoornis) Manisch depressieven en betrokkenen VMDB Eindhoven
Manisch depressief (Bipolaire stoornis) Manisch depressieven en betrokkenen VMDB Helmond
Manisch depressief (Bipolaire stoornis) Manisch depressieven en betrokkenen VMDB Deurne
Mantelzorgers Ouderen, partners met psychiatrisch beeld Familie Centraal Eindhoven
Mantelzorgers Partners van mensen met dementie Veldhoven
Marokkaanse cultuur Vrouwen van Marokkaanse afkomst Vrouwengroep Helmond
Medicijn-problemen (verslaving) Vrouwen met medicijn problemen Stichting Vrouwen en Medicijngebruik Eindhoven
Mindfulness Doorwerkgroep verder in aandacht VIA Eindhoven
Medicijn-problemen Vrouwen met medicijn problemen St. Vrouwen en medicijngebruik Eindhoven
Narcisme Slachtoffers van narcisten Narcistisch misbruik Eindhoven
Niet Aangeboren Hersenletsel Niet aangeboren hersenletsel (18-35jr) NAH Young Helmond
Oorlogsslachtoffers Nederlands Indië/Indonesië Oorlogsslachtoffers Nederlands Indië/Indonesië Contactgroep Pelita Eindhoven
Ouders met verbroken kindercontact Ouders met verbroken kindercontact Klankbord Eindhoven
Puber problematiek Puber problematiek Pittige pubers Eindhoven
Psychiatrie Contactgroep psychiatrie Zelfhulpgroep Lot-us Boekel
Psychische problemen Betrokkenen bij psychische problemen Stichting Labyrint- In Perspectief Eindhoven
Pesten Mensen die in het verleden gepest zijn Eindhoven
Rouwgroep Voor mensen die een partner zijn verloren Bergeijk
Q-koorts Mensen met Q-koorts Zelfhulpgroep Q-uestion Eindhoven
Schizofrenie en psychose Mensen met schizofrenie en psychoses La Folie Douce Eindhoven
Schizofrenie/psychoses Voor familieleden van mensen met sch. En psychoses Ypsilon Eindhoven
Schizofrenie/psychoses Voor familieleden van mensen met sch. En psychoses Ypsilon Helmond
Seks- en liefde-verslaving Mensen die liefde en seksverslaafd zijn S.L.A.A. Eindhoven
Seksueel misbruik Mensen die seksueel misbruikt zijn Leven na seksueel misbruik Eindhoven
Seksueel misbruik Vrouwengroep Seksueel misbruik Eindhoven
Sensitiviteit- hoog Hoog sensitieve mensen Sense, HSP en ik Eindhoven
Slechthorenden/doven Mensen/partners met hoorproblemen NVVS Eindhoven
Somalische gemeenschap Mensen van Somalische afkomst Stichting Somalische Gemeenschap Eindhoven
Somalische vrouwen Vrouwen van Somalische afkomst Vrouwengroep Helmond
Transgender en/of travestie Jongerengroep Stichting Transgender Jongerengroep Eindhoven
Transgender en/of travestie Volwassenengroep Stichting Transgender Jongerengroep Eindhoven
Turkse cultuur Vrouwen met Turkse afkomst Vrouwengroep Helmond
Relatieverslaving Vrouwen die teveel in een relatie investeren Norwood-groep Eindhoven
Verslaving Ouders van een kind met verslaving Laarbeek
Verslaving Samen koken Den Bosch
Veteranen Veteranen en PTSS Best
Wandelgroep Samen je trauma wegwandelen
Zelfdoding Nabestaandengroep Zelfhulpgroep Nabestaanden na Zelfdoding Eindhoven
Zingeving Zingeving Zelfhulpgroep De Bron Helmond
Ziekte van Lyme Lotgenoten contact ziekte van lyme De Lymies Eindhoven
Back to Top
MENU