Herstelwerkgroepen met individuele begeleiding

Met ingang van 1 januari 2018 zijn onze “Herstelwerkgroepen met individuele begeleiding” overgenomen door Stichting Glorieux in Eindhoven.
Tot die datum werd er nog gesubsidieerd door gemeente Eindhoven, maar daarna niet meer omdat deze dienstverlening (vooral de individuele begeleiding) volgens de subsidieverstrekker valt onder 2e Lijn zorg. Omdat voor ZelfhulpVerbindt.nl geldt: “geen subsidie dan ook geen diensten” werden we gedwongen om financiële redenen te stoppen met de herstelwerkgroepen met individuele begeleiding. Daarmee moesten wij tegelijkertijd ook onze contractuele relatie met Samirah Daniëls van Let it Be uit handen geven. Samirah begeleidt de herstelgroepen al jaren (eerst via Michaëlson en daarna via ZelfhulpVerbindt.nl) en heeft daar vanaf het begin de individuele begeleiding aan toegevoegd. In de praktijk is dat een gouden toevoeging gebleken in herstelresultaten voor alle mensen die gebruik gemaakt hebben of nog gebruikmaken van de groepen door Samirah gecoördineerd en begeleid.

Gelukkig is in goed overleg met alle betrokkenen per half januari 2018 een oplossing geboden voor het doorgaan van de groepen bij Stichting Glorieux. Gelijktijdig met deze overgang heeft Samirah daar haar contractuele verbintenis vanuit Let it Be kunnen bestendigen en is het aantal groepen van 3 uitgebreid naar 5.

Wij wensen alle mensen die verbonden zijn met de herstelwerkgroepen met individuele begeleiding een mooie en herstellende toekomst toe op een van de mooiste plekken binnen Eindhoven.
Samirah en Let it Be wensen wij een succesvolle voortzetting van haar (p)(r)achtige werk toe in zelfhulp, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid bij zowel Glorieux als bij alle andere huidige en toekomstige opdrachtgevers.