Zelfregietool.nl voor direct lotgenotencontact

Zelfregietool.nl

voor direct lotgenotencontact

 
Gemakkelijk en direct contact met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt? Dat kan sinds kort via de website www.zelfregietool.nl. Een initiatief van Stichting ZelfhulpVerbindt. Op de site vinden bezoekers diverse vormen van zelfhulp en andere informele zorg in hun eigen regio. In contact komen met mensen die in hetzelfde schuitje zitten kan al simpel via email, mobiele telefoon, (later) in een persoonlijk gesprek of misschien in een groep. Onze ervarings(des)kundigen beantwoorden elke vraag binnen twee werkdagen.
 
De zelfregietool is een antwoord op de signalen uit het project Eerstelijnszorg en Zelfhulp (KZE 2013). Hieruit bleek dat de eerstelijnszorg grote behoefte heeft aan meer kennis over laagdrempelige vormen van zelfhulp. Voor hulpzoekers moet de drempel lager worden om zélf de stap naar zelfhulp te zetten. De nieuwe zelfregietool komt tegemoet aan beide wensen.
 
Naast direct contact met ervaringsdeskundigen biedt zelfregietool.nl ook basisinformatie over diverse onderwerpen, aangeleverd door ervaringsdeskundigen. Ook zijn er verwijzingen naar diverse forums en facebookpagina’s. Deze kunnen een eerste stap zijn naar directer contact met lotgenoten of zelfhulpgroepen. Een zelfhulpgroep is niet voor iedereen weggelegd, maar  wel de meest ideale en effectieve vorm van zelfhulp.
 
Op zelfregietool.nl staan ook minder bekende goedwerkende initiatieven die niet makkelijk  vindbaar zijn. De site is gebouwd door medewerkers en vrijwilligers van ZelfhulpVerbindt.nl. En met financiële steun van de gemeente Eindhoven en zorgverzekeraar CZ.
 

 

Kennismakingsworkshops

 

Een mooie website bouwen is natuurlijk niet genoeg om kennis over de kracht van zelfhulp te verspreiden.  ZelfhulpVerbindt.nl geeft kennismakingsworkshops voor hulp- en zorgverleners in de basiszorg. De workshop maakt deelnemers wegwijs op www.zelfregietool.nl In speeddatesessies ervaren ze hoe goed mensen in staat blijken om samen met lotgenoten problemen op te pakken. En zo sterker te worden dan ooit.

 

Klik hier om een workshop te boeken